Seanca nr.20 – 26.06.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 29-të e mbajti me datë 26.06.2023 me fillim prej ora 13:30

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 19-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 15.6.2023.
  2. Propozim-vendim për rritjen e planit financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2023.
  1. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të operatorit Total TV, për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  2. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të operatorit Total TV, për shkelje të nenit 143 nga LSHMAAV.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility