1

2008 – Zgejdhje parlamentare

altRaport nga monitorimi i mbulimit mediatik i zgjedhjeve të parakohshme për kuvendarë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në vitin 2008 (në maqedonisht)