18.05.2010- KRD i fton të gjithë radiodifuzerët ti respektojnë standardet programore që të parandalohet paraqitja e dukurisë së urrejtjes

Shkup, 18.05.2010- Këshilli për radiodifuzion (KRD) është shqetësuar nga ngjarjet më të reje tek  mediat elektronike, të cilat sjellin elemente që i prishin standardet  programore kështu që mundë të sjellin deri te sjellja e dukurisë së urrejtjes.

Duke marrë parasysh   standardet e Këshillit të Evropës për  dukurit e urrejtjes, analizat e KRD konstatojnë  se në Maqedoni nuk ekziston dukuri klasike e urrejtjes, por ekzistojnë elemente të cilët i prishin standardet programore dhe në momente kontribuojnë për prishjen e punës profesionale të gazetarisë në radiodifuzerë të caktuar. Në atë drejtim KRD, si  dhënës  i lejes për të kryer veprimtari radiodifuzive , i u bën me dije medieve elektronike, pronarëve të tyre, drejtuesve, kryeredaktorëve  dhe gazetarëve, tu përmbahen rregullave profesionale  dhe standardeve gazetareske, në pajtueshmëri me ligjin për veprimtari radiodifuzive  dhe obligime nga leja. Njëkohësisht , i ftojmë të përmbahen dhe të ndërtojnë çfarë do lloj forme  të cilat sjellin atmosferë në thirjet private në përjashtim të fshehjes dhe shpallje të letrave të një mendimi.

 

KRD edhe më tej vazhdimisht do ta ndjekë gjendjen në radiodifuzion dhe në pajtueshmëri të ligjeve dhe kompetencave të tij  do të veprojë me vendosmëri në drejtim të përputhjes me standardet e programit dhe parandalimin e gjithçkaje në lidhje me  thyerjen e ligjit për veprimtari radiodifuzive. KRD njëkohësisht  i fton që të gjithë institucionet kompetente dhe organizata të ndalojnë fortë në mbrojtjen e standardeve profesionale të medieve,  në parimin themelor demokratik – liria e fjalës dhe e shtypit dhe e drejta për një opinion të ndryshëm.Accessibility

Accessibility