Përfaqësues të KRD japin kontribut aktiv në Takimin e 35-të të EPRA-s

PORTOROZH, 31.5.2012 – Në periudhën 30 maj – 1 qershor 2012 në Portorozh mbahet Takimi i 35-të iPlatformës Evropiane të Trupave Rregullatorë (EPRA).

Në këtë tubim të rëndësishëm të rregullatorëve evropianë Republikën e Maqedonisë e përfaqësojnë Milaim Fetai, zëvendës-kryetar i KRD, dhe Metodija Jançevski, anëtar i KRD. Krahas pjesëmarrjes në pjesën zyrtare të programit, delegacioni maqedonas realizoi më shumë takime me disa delegacione të pranishme.Accessibility

Accessibility