A ka radio emisione dedikuar barazisë gjinore?

Ditën botërore të radios më 13 shkurt 2014, UNESCO ju dedikon “Barazisë gjinore dhe forcimit të grave nëpërmjet radios”. Qëllimi është që të ngrihet vetëdija për pyetjet e barazisë gjinore  edhe nëpërmjet radios.

Këshilli i radiodifuzionit i fton radiodifuzerët të cilët mund të jenë të kyçur në “ Hartën botërore të udhëheqjes së radio programeve për gjininë”, ndërsa nëse kanë radio program me të cilët i përpunojnë pyetjet gjinore dhe barazinë gjinore që ta njoftojnë Këshillin e radiodifuzionit, më vonë deri më 10 dhjetor 2013. Por derisa emisioni gjendet në ueb faqen e radiodifuzerëve, ato duhet të dërgojnë link deri te ajo ose te na informojnë derisa kanë ueb striming ose të na dërgojnë dokument audio në format mp3.

Për të gjithë pyetjet radiodifuzerët mund të drejtohen tek personi për kontakt Emilija Petreska – Kamenjarova (02/3103-428, e.petreska”srd.org.mk)Accessibility

Accessibility