28.01.2014- Agjencia e miratoi konceptin dhe metodologjinë për monitorimin e paraqitjes mediatik

Shkup, 28.01.2014- Agjencia për shërbime mediaitike audio dhe audiovizuele e Republikës së Maqedonisë në seancën nr. 04 e mbajtur me datë 28.01.2014, e miratoi konceptin dhe metodologjinë për monitorimin e paraqitjes mediatik nëpërmjet serviseve programore radiodtelevizive gjatë kohës së procesit zgjedhor.

 

pdfKoncepti për monitorim i  serviseve programore të radiove dhe televizioneve

pdfMetodologjia për monitorimin e zgjedhjeve të paraqitjes mediatike nëpërmjet serviseve programeve radiotelevizive gjatë kohës së procesit zgjedhorAccessibility

Accessibility