Analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016

Shkup, 26.07.2017– Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përpiloi Analizën e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

Në këtë analizë janë prezantuar të dhënat për numrin e radiodifuzerëve, performancat e tyre ekonomike në vitin 2016 (të hyrat e përgjithshme, struktura e të hyrave, shpenzimet e përgjithshme dhe struktura e shpenzimeve, rezultati financiar i punës si dhe numri mesatar i të punësuarve në marrëdhënie të rregullt pune) si dhe të dhënat për shikueshmërinë e televizioneve dhe dëgjueshmërinë e radiostacioneve në vitin 2016.
Analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016 mund të merret në këtë link.Accessibility

Accessibility