Raporti i shtatë javor i Agjencisë deri te KSHZ

Shkup, 25.09.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në pajtim me obligimet e Kodit zgjedhor, sot deri te Komisioni shtetëror i zgjedhjeve e dorëzoi raportin e shtatë javor, për periudhën nga data 18 deri
më 24 shtator 2017.

Në shtojcë të materialit, u dorëzuan edhe raporti i katërt dhjetëditor i monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për periudhën nga 6 deri më 15 shtator 2017 si dhe Raporti i azhuruar i listës së arritur të çmimeve për RPP.

Më tepër detaje lidhur me raportin javor mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility