Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj magazinës Leona

Shkup, 05.09.2018. –  Lidhur me respektimin e obligimeve për publikimin e impresumit, ndaj Shoqërisë për tregëti dhe shërbime TIA MALIBU Dançe dhe të tjerë. SHPK Shkup, botues të magazinës Leona, Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative

Mbikëqyrja konstatoi se në edicionin nr.5 për shtatorin 2018, janë publikuar të dhëna për impresumin, me çka në tërësi është plotësuar obligimi nga neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume.

Raporti mund të merret në këtë link:

Magazina “Leona” – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 04.09.2018Accessibility

Accessibility