Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj 5 televizioneve nacionale

Shkup, 29.10.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj TV Alfa, TV Alsat-M, TV Kanal 5, TV Sitel dhe TV Telma, në lidhje me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me rregullat për përdorimin e gjuhës në programet dhe emetimin e së paku 12 orëve brenda ditës program televiziv.

Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzerët kanë vepruar në pajtim me dispozitat e LSHMAA.

Raportet mund të merren në linket:

TV Alfa – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 29.10.2018

TV Alsat-M – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 29.10.2018

TV Kanal 5 – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 29.10.2018

TV Sitel  – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 29.10.2018

TV Telmа – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 29.10.2018Accessibility

Accessibility