Është miratuar metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë proceseve zgjedhore

Shkup, 08.02.2019 – Në seancën e 7-të të djeshme për vitin 2019, Këshilli I Agjencisë në pajtueshmëri me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor me 5 shkurt 2019, e miratoi metodologjinë për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë proceseve zgjedhore  nëpërmjet serviseve programore të radios dhe televizioneve gjatë proceseve zgjedhore.

Në metëdologji janë  përfshirë të gjitha dispozitat relevante për prezantim mediatik gjatë procesit zgjedhor, gjithashtu precizohet mënyra me të cilën Agjencia e realizon monitorimin. Metodologjinë për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë proceseve zgjedhore mund ta merni në këtë link.Accessibility

Accessibility