Gjinia në programet e sportit në TV në fokusin e takimit të parë publik të ASHMA-së

Shkup, 28 mars 2022 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele sot ka mbajtur takimin e parë publik të këtij viti, në të cilën drejtori i Agjencisë dr.Zoran Trajçevski bëri një elaburim të aktiviteteve në pajtuaeshmëri me programin Vjetor të punës në tre mujorin e fundit.

Të pranishmit patën mundësisnë të dëgjojnë për aktivetete lidhur me mbikëqyrjen e kryer ndaj transmetuesve, operatorëve të rrjetit publik të komunikimit elektronik, botuesve të medias së shkruar, shqiptimit të masave vërejtje publike, hulumtimet e bëra, aktivitetet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Për më tepër informata në linkun.Accessibility

Accessibility