NOFTIM PËR PUBLIKUN

Shkup, 26 maj 2022  – Në lidhje me thirjen për bisedë informative të redaktorës së TV Telma nga ana e MPB-ës për lajm që nuk është transmetuar në programin televiziv, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audioviuzuele, njofton se veprimet e tilla mund negativisht të reflektojnë në lirinë e medias.

Gazetarët dhe punëtorët e tjerë të mediumeve nuk duhet të thiren pa bazë në biseda zyrtare në polici  duke patur parasyshë se kanë efekt frikësues dhe në të ardhmen mund të çojnë në vetëcenzurim.

Veprimet e tilla të organeve hulumtuese ndaj puntorëve mediatik paraqesin shtypje ndaj mediave dhe lirinë e punës së tyre.Accessibility

Accessibility