Seanca nr. 7 – 24.02.2022

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 6-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike, mbajtur më 21.02.2022.
  2. Propozim-vendim për shlyerjen e kërkesave të vjetëruara dhe obligimeve nga evidenca kontabël e Agjencisë.
  3. Propozim-vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2020.
  4. Informacion për pagesën e anëtarësimit vjetor për EPRA për vitin 2022.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e vendimit për furnizimin e shërbimit – Mirëmbajtjen e aparatëve për kafe.
  6. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility