Seanca nr. 46 – 21.12.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 46-të e mbajzi me datë 21.12.2022, me fillim në ora 14:45.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 45-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 21.12.2022.
  2. Propozim-plan vjetor për furnizime publike në vitin 2023, të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility