Seanca nr.17 – 18.04.2024

Agjencisa për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 17-të e mbajti me datë 18.4.2024, nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 14:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 16-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 15.04.2024.
  2. Propozim-vendim për anulimin e Vendimit PA1 бр.0802-89 datë 15.03.2024 për heqjen e lejes për radio transmetim të SHTR RADIO PRO-FM SHPK Gostivar.
  3. Raporti i dytë nga monitorimi parazgjedhor në periudhë – prej 8 mars deri më 3 prill 2024.
  4. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility