Broshurë “Si të sigurohen informatat për personat me pengesa në shqisa – Qasja, shërbimet, programet, materialet dhe formatet alternative”

[flipbook pdf=”https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/AL-ПЕЧАТНИЦА-Како-да-се-обезбедат-информации-за-лица-со-попреченост-публикација-FINAL1.pdf”]

 Accessibility

Accessibility