Koncepti programor i serviseve programore televizive

Koncepti programor i shërbimit programor televiziv  ТВ Алфа Koncepti programor i shërbimit programor televiziv ТВ Алсат-М Koncepti programor i shërbimit programor televiziv ТВ Канал 5 Koncepti programor … […]

Regjistri i Televizioneve

Regjistri i radiodifuzerëve që emetojnë program televiziv  (përditësuar më datë 24.07.2019) Koncepti programor për shërbimet programore televiziveAccessibility

Accessibility