Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2021

image_pdfimage_print

Debat i përfunduar publik për Projekt-Udhëzimet për reklamim të paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021

 Në seancën e sotme  të 24-të për vitin 2021, Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Udhëzim për reklamim të paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021.

Në  Projekt-Udhëzim përcaktohet mënyra e zbatimit të nenit 75-gj paragrafët 1 dhe 2 të Kodit zgjedhor për Zgjedhjet lokale për anëtarët e këshillave  komunale dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarët e komunave dhe kryetarin e Qytetit Shkup,me qëllim që të sigurohen rregulla precize për kohëzgjatjen e lejuar të reklamave politike me pagesë në një program transmetimi në kohë reale të radiove dhe televizioneve.

Agjencia fton të gjitha partitë  politike të regjistruara, kandidatë të pavarur për kryetarë/lista këshilltarësh, transmetues dhe palë të tjera të interesuara,me opinionet dhe propozimet e tyre që të marrin pjesë në debatin publik dhe t’i paraqesin ato me shkrim në mënyrë elektronike në  adresën contact@avmu.mk.

Debati publik  zgjati deri më 16 shtator 2021.

Projekt- Udhëzimi për  reklamim të paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021 është në dispozicion në linkun.


Debat i hapur publik për Projekt-Udhëzimet për reklamim të paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021

Shkup, 1 shtator 2021 Në seancën e sotme  të 24-të për vitin 2021, Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Udhëzim për reklamim të paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021.

Në  Projekt-Udhëzim përcaktohet mënyra e zbatimit të nenit 75-gj paragrafët 1 dhe 2 të Kodit zgjedhor për Zgjedhjet lokale për anëtarët e këshillave  komunale dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarët e komunave dhe kryetarin e Qytetit Shkup,me qëllim që të sigurohen rregulla precize për kohëzgjatjen e lejuar të reklamave politike me pagesë në një program transmetimi në kohë reale të radiove dhe televizioneve.

Agjencia fton të gjitha partitë  politike të regjistruara, kandidatë të pavarur për kryetarë/lista këshilltarësh, transmetues dhe palë të tjera të interesuara,me opinionet dhe propozimet e tyre që të marrin pjesë në debatin publik dhe t’i paraqesin ato me shkrim në mënyrë elektronike në  adresën contact@avmu.mk.

Debati publik është i hapur deri më 16 shtator 2021.

Projekt- Udhëzimi për  reklamim të paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021 është në dispozicion në linkun.Accessibility

Accessibility