Dokumente strategjike, propozim-amendamente…

image_pdfimage_print

Dokumente në këqyrje publike

 

19.4.2011.Propozim-rregullore për qasje të barabartë në paraqitjen mediatike gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Mbart dokument. (Në maqedonisht)

19.4.2011. Propozim-rregullore për sjelljen e radiopërhapësve gjatë periudhës para fillimit të fushatës zgjedhore. Mbart dokument (Në maqedonisht).

 

Diskutim i mbyllur

 

13.04.2011. Propozim rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për qasje të barabartë në përfaqësimin medial gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Mbart dokument(Në maqedonisht).

13.04.2011. Propozim rregullore për sjelljen e radiopërhapësve në periudhën para fillimit të fushatës zgjedhore. Mbart dokument (Në maqedonisht).

 

Diskutim i mbyllur

 

17.12.2010. Propozim-amendamente të Këshillit të Radiodifuzionit për të përmirësuar legjislacionin zgjedhor. Mbart dokument (Në maqedonisht).Accessibility

Accessibility