Vendime për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios / Vendime për ndarje të lejeve

image_pdfimage_print

2023

 Vendim për shpalljen e konkursi publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të Institucionit radiodifuziv joprofitabil në nivel lokal në zonën e komunës së Tetovës, në gjuhën shqipe dhe maqedonase, e cila do të transmetohet nëpërmjet radiofrekuencave të përcaktuara nga Agjencia e Komunikimeve Elektronike të RMV-së, dhe atë: 107.2 МHz.

 Vendim për shpalljen e konkursi publik për dhënien e lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të Institucionit joprofitabil radiodifuziv në nivel rajonal, zona e shpërndarjes D1 Crn Vrv – zonë në nivel rajonal Shkup (qyteti i Shkupit dhe komunave Çuçer Sandevë, Haraçinë, Ilinden, Petrovac, Zelenikovë, Studeniçan dhe Sopishtë), në gjuhën maqedonase, e cila do të transmetohet nëpërmjet radiofrekuencës përcaktuar nga Agjencia për Komunikime Elektronike e RMV-së, dhe atë: 106.5 МHz


2021 

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për radio emetim në zonën e komuës së Novo Sello 

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor të radios biseduese-muzikore të formatit të përgjithshëm, në gjuhën shqipe dhe maqedonase në nivel lokal në zonën e Novo Sello 


2020 

 Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица – 18.12.2020

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor të radios në nivel lokal në rajonin e Komunës së Tetovës

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes së një institucioni joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios dhe shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Tetovës 

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor të radios në nivel lokal në rajonin e Komunës së Dibrës

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor të radios në nivel lokal në rajonin e Komunës së Kumanovës 


2019 

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor të radios në nivel lokal në rajonin e Komunës së Dibrës 

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor të radios në nivel lokal në rajonin e Komunës së Strugës 

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor të radios në nivel shtetëror biseduese-muzikore të formatit të specializuar, në të cilin lloji dominues i programit ka funksion argëtues, në gjuhën maqedonase dhe shqip

 2018 

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të 1 (një) leje për një radio emetim të shërbimit programor të radios biseduese-muzikore të formatit të specializuar, në gjuhën shqipe dhe maqedonase në nivel shtetëror

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes së një institucioni joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios dhe shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strumicës

Vendim për dhënie të lejes për një institucion radiodifuziv joprofitabil –Shoqata RADIO MARIJA MAKEDONIJA Shkup nga Shkupi 

 

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të shërbimit programor të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strugës

 

Vendim për për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor, radio muzikore-biseduese në format të përgjithshëm, në nivel lokal, në rajonin e komunës së Strugës


 

2017

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes së një institucioni joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios dhe shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Shtipit

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios së shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Krivogashtanit


2016

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në shërnimit programor nivel lokal, në rajonin e komunës së Kumanovës

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Gostivarit


2015

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, (komuna e Karbinci)

Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, (komuna e Pllasnicës)Accessibility

Accessibility