Kronikë e Mbledhjes së 35-të të KRD

Shkup, 31.08.2012– Këshilli për Radio Difuzion (KRD)  në mbledhjen e mbajtur sot  e miratoj kërkesën  e TRD NASHA TV DOO nga Shkupi, në pajtueshmëri  për të ndryshuar strukturën e pronësisë.

Pika për inicimin e trajtimit për marrjen e lejeve  për të kryer veprimtari radiodifuzive  të shoqatave tregtare radio difuzuve të cilat nuk e kanë paguar tatimet për lejen për të kryer veprimtari radiodifuzive ishte e anuluar për mbledhjen e ardhshme, për arsye se afati për të paguar skadon sot deri në fund të ditës.

KRD,  ka vendosur që ti anulojë procedurat e shkeljes së iniciuar kundër:Read More

TV-Alsat –M, për shkak se radiodifuzeri me argument e vërtetoi se e ka kryer obligimin “të shpallurit vërejtje me shkri”.

Radio Ros Metropolis, për shkak se radiodifuzeri e ka kryer veprën “të shpallurit vërejtje me shkrim”

KRD  Radio Antena 5 vendosi që ti shqyrtoi dy vërejtje me shkrim, për shkak të mos paralajmërimit dhe të ndarjes së reklamave nga pjesët tjera të programeve, dhe për shkak të reklamave të fshehura.Accessibility

Accessibility