Kronikë nga mbledhja e 19-të

Shkup, 27.05.2015 – Pas kërkesave të parashtruara në pajtim me rregullat për ndarjen e lejes pa shpallje të konkursit, e në pajtim me nenin 76 paragrafi 7 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Këshilli i Agjencisë në mbledhjen e 19-të miratoi tri Vendime për ndarjen e lejeve për emetim televiziv përmes rrjeteve publike të komunikimit elektronik që nuk përdorin resurse të kufizuara, në nivel rajonal, për SHTR TV STAR SHPK Shtip, SHRT TV ÇEGRANI MEDIA SHPK f. Çegran-Gostivar dhe SHRT TV kanal VIS SHPK Strumicë.Accessibility

Accessibility