Kronikë nga mbledhja e 22-të.

Shkup, 25.06.2015 – Në mbledhjen e sotme Këshilli i Agjencisë i dha leje drejtorit të Agjencisë për miratimin e Vendimit për ndryshimin e selisë së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Pas dorëzimit me rregull të kërkesës për ndarjen e lejes pa shpallur konkurs, në pajtim me nenin 76 të Ligjit për shërbime mediatike audi dhe audiovizuele, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për ndarjen e lejes për emetim televiziv përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk përdor resurse të kufizuara, në nivel rajonal, për SHTR TV IRIS SHPK Shtip.Accessibility

Accessibility