Kronikë nga mbledhja e 26-të

Shkup, 26.08.2015 – Këshilli i Agjencisë, në mbledhjen e 26-të inicioi procedurën për marrjen e lejes për emetim televiziv të SHTR Televizija Iris SHPK Shtip, sepse radiodifuzeri nuk e ka paguar në tërësi kompensimin për lejen në afatin e caktuar ligjor.Accessibility

Accessibility