Kronikë nga mbledhja e 32-të

Shkup, 16.10.2015 – Këshilli i Agjencisë i dha leje drejtorit të Agjencisë për miratimin e Vendimit për anëtarësimin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në Odën ndërkombëtare ekonomike të Maqedonisë (International Chamber of commerce Macedonia).

Njëherë, e miratoi edhe Informatën për nevojën e ndryshimit të specifikatës teknike për furnizim publik: ISO Certifikata i dha leje për zbatimin e 2 (dy) procedurave për furnizime publike për këto lëndë: mirëmbajtja e instalimit sprinkler kundër zjarrit dhe internet konektimit me hostim në ueb faqen e Agjencisë.Accessibility

Accessibility