Kronikë nga mbledhja e 4-të

Shkup, 04.02.2015 – Këshilli i Agjencisë i dha leje drejtorit të Agjencisë për zbatimin e furnizimit me hard disqe të jashtëm dhe dallnomerëve laserik.

Agjencia e miratoi Raportin e Komisionit të regjistrimit për regjistrimin e realizuar të mjeteve themelore, inventarit të vogël, materialeve dhe pjesëve rezerve në magazinë, kërkesave dhe obligimeve si dhe mjeteve në para të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014.Accessibility

Accessibility