Kronikë nga mbledhja e 45-të e KRD

Në mbledhjen e sotshme, të mbledhjes së 45, Këshilli për radiodifuzion e rishikoi Njoftimin nga Ministria e Financave me kërkesë për të nënshkruar një marrëveshje të bartjes së kërkesës, kështu që Këshilli për radiodifuzion e ka nga debitori AD Emo Ohër për  tatimet radiodifuzive të papaguara, të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë, pa kompensim i është pranuar dorëzimi për marveshje devijimi.Accessibility

Accessibility