Kronikë nga mbledhja e 46-të e KRD- ës

Shkup, 17. 10. 2012- Në mbledhjen e sotshme, Këshilli për radiodifuzion (KRD) i rishikoi raportet  nga monitorimi i shërbimeve programore TRD Radio Xhez FM (Shkup), TRD Radio Klasik (Shkup), TRD Radio Siti (Shkup) dhe TRD Radio Zona M-1 (Shkup) dhe vendosi ti shqiptoje masat e më poshtme.

 

– Vërejtje me shkrim për mosplotësimin e detyrave ligjore për emetimin e më pak se 30 % muzikë vokale dhe instrumentale  në gjuhen maqedonase si : TRD Radio Xhez FM (Shkup), TRD Radio Klasik (Shkup) dhe TRD Radio Siti (Shkup).

 

– Vërejtje me shkrim për mos dallimin dhe mos ndarjen e reklamave nga pjesët e tjera të programit me mjete akustike të TRD Radio Zona M-1 (Shkup)

 

– Paralajmërim për mos dallimin dhe mos ndarjen e reklamave nga pjesët e tjera të programit me mjete akustike të TRD Radio Xhez FM (Shkup).

 

– Të gjithë  shërbimeve radio programore  të theksuara do tu tregohet  se do tu bëhet monitorim kontrollues që të vërtetohet se a vazhdojnë përsëri me të njëjtat shkelje të ligjit.Accessibility

Accessibility