Kronikë nga mbledhja e 59-të e KRD-ës

SHKUP, 08.12.2012 – Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) e miratoi planin financiar për vitin 2013 dhe planin vjetor për furnizime publike në vitin 2013.

 

KRD  vendosi  që SHTR operatorit  të rrjetit kablovik ROBI- Shtip, t’ia lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

 

-Vërtetim nr. 9 me të cilën paketi programor i regjistruar  si tërësi plotësohet me serviset programore televizive HRT3 dhe ERT World, për zonën e Kavadarcit

 

– Vërtetim nr . 14 me të cilën paketi programor i regjistruar si tërësi plotësohet me serviset programore televizive HRT3 dhe ERT World, për zonën e Koçanit

 

– Vërtetim nr. 17 me të cilën paketi programor i regjistruar  si tërësi  plotësohet me serviset programore televizive HRT3 dhe ERT World për zonën e Prilep

 

– Vërtetim nr. 17 me të cilën paketi programor i regjistruar  si tërësi plotësohet me serviset programore televizive HRT3 dhe ERT World për zonën e Strumicës

 

– Vërtetim nr. 18 me të cilën paketi programor i regjistruar  si tërësi plotësohet me serviset programore televizive HRT3 dhe ERT World për zonën e Shkupit

 

– Vërtetim nr. 18 me të cilën paketi programor i regjistruar  si tërësi  plotësohet me serviset programore televizive HRT3 dhe ERT World për zonën e Sveti Nikollës (Shën Nikoëës)

 

– Vërtetim nr. 19 me të cilën paketi programor i regjistruar  si tërësi plotësohet me serviset programore televizive HRT3 dhe ERT World për zonën e Manastirit

 

– Vërtetim nr. 21  me të cilën paketi programor i regjistruar  si tërësi  plotësohet me serviset programore televizive HRT3 dhe ERT World për zonën e  Shtipit

 

KRD  mori vendim për zbatimin e katër procedurave për   marrëveshjen  për furnizime publike dhe  miratoi Raoprtin për promovimi e Raoprtit për gjendjen e personave me hendikapatë   në  Republikën e Maqedonisë “ Hendikep – leva  që mungon ”

 

 Accessibility

Accessibility