Kronikë nga mbledhja e 60-të e KRD-ës

Shkup, 12.12.2012 – Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i miratoi Procedurat e brendshme punuese për zbatimin e projektit nga përfituesit e fundit/ shfrytëzuesit e fundit nën IPA komponentin 1 dhe miratoi 12- Propozim vendime për shpërndarjen e furnizimeve publike për nevojat e Këshillit.Accessibility

Accessibility