1

Kronikë nga seanca e 19-të

Shkup, 17.05.2022 година – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi vendim për ndalim të procedurës së inicuar për marrjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR JON-RADIO SHPK Strugë për shkak të pagesës së plotë të kompensimit vjetor për leje për radio transmetim.