Kronikë nga seanca nr. 1

SHKUP- 08.01.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi raportin pas konkludimit nr 02-5050/7 nga seanca e 66-të e Këshillit të radiodifuzionit dhe konkludoi që ti dërgoje letër me shkrim operatorit të rrjetit të komunikacionit publik SHTR Robi- Shtip, në koordinim me shoqëritë tregtare radiodifuzive dhe përfaqësuesit e Ndërmarrjes publike Radiotelevizioni Maqedonas për të matur lartësinë e zërit të sinjalit i cili emetohet me qëllim nivelizimin e tyre dhe largimin e këtyre dallimeve të zërit. Agjencia konkludoi që të dërgoje letër tek të gjithë operatorët e rrjeteve të komunikacionit publik që të mbajnë llogari për lartësinë e zërit të emetimit të sinjalit.Accessibility

Accessibility