Kronikë nga seanca nr. 11-të e KRD-ës

 

Shkup, 27.02.2013 – Në mbledhjen e sotshme Këshilli i Radiodifuzionit (KRD)  e shqyrtoi raportin nga monitorimi i sjelljes së radiodifuzerëve në periudhë para fillimit të fushatës zgjedhore,  përkatësisht prej datës 13 deri më 24 shkurt 2013. Tek disa media janë vërejtur  shkelje potenciale të Rregullores për sjelljen e radidofiuzerëve në periudhë para fillimit të fushatës zgjedhore të cilat do të analizohen në periudhën në vijim dhe sipas nevojës do të shqyrtohen në mbledhjen e ardhshme të Këshillit.

 

KRD e miratoi memorandumin për bashkëpunim me Federatën e Futbollit të Maqedonisë.

 

KRD e rishikoi informacionin për nevojën e trajtimit pas gjykimit nr. – 3028/12 më datë 31.01.2013 e sjellë nga gjyqi i Apelit në Shkup dhe konkludoi të veprojë sipas detyrimeve të cilat dalin nga gjykimi i përmendur.

 

KRD e miratoi informacionin për pagesën e kompensimit të lejes për të kryere veprimtari radiodifuzive pas përllogaritjeve të lëshuara më datë 12 shkurt 2013.

 

Këshilli e miratoi informacionin për dhënien  e lejeve për të kryer veprimtari radiodifuzive të SHTR G-TV TELEVIZIONI – Gostivar, në bazë të Vendimit për shpërndarjen, nr. 07-174 më datë 20 qershor 2011 dhe konkludoi që t’ia lëshoje lejen për veprimtari radiodifuzive SHTR G-TV TELEVIZIONI – Gostivar.

 

Në lidhje me kërkesën e fondacionit “ FONDI I HOLOKAUSIT TË EBRENJËVE NË MAQEDONI“, KRD konludoi të japë pëlqim  për vendosjen e projektit me interes publik- filmi dokumentar “Asnjë nuk mbijetoi”  në Veb portalin You Tubе.

 

Këshilli I Radiodifuzionit vendosi të lëshojë disa vërtetime për paketa të regjistruara programore edhe atë:

 

–    Shoqatës për prodhimtari, tregti, hotelieri, transport dhe shërbime  SHTR Kanal 16 – Resen Vërtetim nr. 14 dhe Vërtetim nr. 11 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv Planeta TV; Vërtetim nr. 15 dhe nr. 12 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv OBN, Orlando Klinci; Vërtetim nr. 13 11 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv: Fox, Fox Life, Fox Crime, Hayat, Hayat folk, Viasat Nature, Free-X TV, X-Dream TV, Vërtetim nr. 16 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv : Fox, Fox Life, Fox Crime, Hayat, Hayat folk, Viasat Nature.

–    SHTR – operatori i rrjetit të komunikimit publik KREATELSAT Vinicë Vërtetim nr. 5 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv HRT 3 dhe Sitel 2; Vërtetim nr. 4 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv: Sport Klub; Sport Klub +; Golf Klub; Fishing Klub & Hunting; Ultra; Cinemania.
–    SHTR operatori i rrjetit të komunikimit publik, Inelë Internacional – Kavadarci dhe Negotinë Vërtetim nr. 8 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv: 3; 24 Kitchen; FOX; Sport Klub prime; TV Sonce; PLANETA ; ТЕLMA ; MTV Andria  dhe vërtetim nr. 8 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv: HRT 3; FOX; Sport klub prime; ТВ Сонце; Телма; Планета; Ultra Mini; MTV Adria;

–    Telekomit të Maqedonisë SHA Shkup Vërtetim nr. 38 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv TV Hayat Plus.

–    Shoqatës për telekomunikim inxhinieringu,  softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД”  –  Shkup për qytetin e Shkupit, Tetovës,Kumanovë Veles, SHtip dhe Prilep, Vërtetim nr. 16 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv: FOX; Fox Life; Fox Crime; Hayat; Hayat folk; Viasat Nature dhe Vërtetim nr. 42 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv: SK Prime; Golf Klub; Fashing & Hunting; Ultra; Cinemania;

–    SHTR – Operatori i rrjetit të komunikimit publik, SHTR ROBI – Shtip për të gjithë degët Vërtetim nr. 13 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin e programit televiziv : Тelma, HRT 3; ERT WORLD; Planeta; Atlas TV; Cartoon Network; Boomerang; CNN; Eurosport; Eurosport 2; Discovery Channel; Animal Planet; TLC; Sport Klub Prime; France 24.Accessibility

Accessibility