Kronikë nga seanca nr. 13

SHKUP,04.03.2014– Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi Propozim formularin: Të dhënat për strukturën pronësore, redaktorët dhe punën ekonomike të radiodifuzerëve (formular SUE/1).

Agjencia e miratoi Propozim vendimin e marrjes së lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radidofiuzive TV ART KANAL Strugë dhe konkludoi që radiodifuzerit të lartë përmendur ti a marrë licencën për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive për shkak se poseduesi i licencës nuk ka transmetuar program më shumë se 30 ditë për shkak të mungesës financiare, ekonomike, dhe mungesave të tjera respektivisht nuk ka transmetuar program televiziv më pakë 8 orë në dit.

Agjencia e miratoi raportin nga monitorimi i servisit programor të SHTR Televizioni Sitel Shkup, transmetuar me datë 28 shkurt 2014. Radiodifuzeri në fjalë ka vepruar në kundërshtim me nenin 77 paragrafi 2 nga Kodi zgjeshor (tekst i pastruar) me çka është konstatuar shkelje e nenit 183-a paragrafi 1 alineja 2 dhe paragrafi 2 nga Kodi zgjedhor, respektivisht në lajmet gjatë publikimit të rezultateve nga hulumtimi i mendimit publik lidhur me pjesëmarrësit me pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, nuk i ka shënuar të dhënat për madhësinë dhe strukturën e hulumtimit të mostrës dhe për periudhën në të cilën është realizuar hulumtimi. Sipas kësaj, Agjencia konkludoi që ti dërgoje kërkesë për nismën e procedurës për kundërvajtje para gjyqit kompetent para dërgimit të kërkesës për fillimin e procedurës për kundërvajtje që të arrihet procedura e marrëveshjes.

Raportin nga monitorimi servisit programor SHTR Televizioni Sitel, transmetuar me datë 28 shkurt 2014 mund ta merrni këtu

Agjencia e miratoi informacionin për përgatitjen e dukumnteve të duhura nga formulari i dosjes së ofertës në lidhje me kandidaturën e qytetit të Shkupit dhe Arenës kombëtare “Filipi i dytë” për pritjen e ndeshjeve nga faza e grupeve së Kupës evropiane në futboll UEFA EURO 2020 së bashku me përgjigjet.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për regjistrim e pakove programore:

-Për Shoqërinë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir, Vërtetim nr. 2 dhe 7 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: TV Vizhn BM;

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor KDS-VT, Vërtetim nr. 1 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisiet programore televizive: TVM 1, TVM 2, Kanali Parlamentar, Sitel, Sitel 3, Kanal 5, Kanal 5 +, Alfa, 24 Lajme, Nasha TV, Alsat, Telma, TV Sonce, TV Protel (lokale), TV D1 (rajonale), TV Star (rajonale), ТV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature Planeta, DM Sat, RT Documentary, International HD, Russia Today HD, B92 info, Soko TV, Studio B, RTV Atlas, Svet Plus, Duga TV, OTV Valentino, Rodina TV, Sos Kanal, KCN Mjuzik, Kopernikus, Happy TV, Palma Plus, Duga TV, Astro TV, HD Mjuzik, Top Music, HRT 1, HRT 3, RTS Sat, Sport Klub, Sport Klub Plus, Cinemania, Golf Sport, Ultra TV, IQS Life, Fishing & Hunting, Sport Klub Prime, Mini Ultra, 24 Kitchen, Fen TV, Balkanika, TV 1, National Geographic Wild, National Geographic, BN Bjelina, BN Mjuzik, Hayat, Al Jazeera, Balkans Travel, World Fashion, MTV Adria, Fox Life, Fox Crime, Fox, Chase & Peche, VH1, Euronews, TV K,3 Eurosport dhe Eurosport 2.

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor KDS-VT, Vërtetim nr. 7 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisiet programore televizive: Kanal 5 +, Planeta, TV K3, Eurosport, Eurosport 2, Sport Klub, Sport Klub Plus, Cinemania, Golf Sport, Ultra TV, IQS Life, Fishing & Hunting, Sport Klub Prime dhe Mini Ultra.

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor Multimedia Net Shkup dega Kumanovë, Vërtetim nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisiet programore televizive: Alfa, TV Alsat – M, Nasha TV, Kanal 5 plus, Palma Plus, Planeta dhe TV K3.

-Për Shoqërinë për rpodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NET Gjevgjeli, Vërtetim nr. 5 dhe 2 me çka pakoja e regjistruar digjitale programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Nasha TV, 24 Lajme, Alfa TV, Telma, Kanal 5 plus, Kanal 5, Sitel, Sitel 3, TV Kobra (rajonale), TV Nova (lokale), TV Kanal Vis (rajonale), Eurosport, Eurosport 2, Hayat, Hayat BH, Hayat Folk, 24 Kitchen, Fox, Fox Life, Fox Crime, National Geographic Wild, Fox Movies, National Geographic, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Fishing & Hunting, Ultra Mini, Ultra, IQS Life, Cinemania, MGM, Animal Planet, Discovery Channel, ID Investigation, Discovery Science, TLC Discovery World, TV5 Monde, Motors TV, Chasse at Peche, VH1, MTV, Travel Channel, Euronews, Planeta, Aljazzera Balkans, Fen TV, Duga, OTV Valentino, DM Sat, Atlas TV, TV Kosava, Happy TV, Astro TV, KCN 2, Kopernikus, KCN 3, B92 Info dhe Studio B.

-Për Shoqërinë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NET Gjevgjeli, Vërtetim nr. 6 dhe 3 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Boomerang, CNN dhe Cartoоn Network.

-Për Shoqërinë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROAUDBEND Shkup, për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovë Veles, Prilep, Vërtetim nr. 60 me çka pakoja e regjistruar dogjitale programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Pervi.

-Për Shoqërinë për prodhimtari, tregi dhe shërbime BTV – NET Manastir, Vërtetim nr. 3 dhe 8 me çka pakoja e regjistruar dogjitale programore si e tërë plotësohet me servisiet programor televizive: Ert World dhe TRT.

-Për SHTR operator I rrjetit kabllor SKREMBL Novo Selo, Vërtetim nr. 2 dhe 3 me çka pakoja e regjistruar programore digjitale si e tërë plotësohet me servisiet programor televizive: Sport Klub 1. Sport Klub 2. Cinemania, Ultra TV, IQS, Life Fishing & Hunting, Sport Klub 3, Golf Sport, Mini Ultra dhe TV K3.

-Për Shoqërinë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA AND BRAOUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Velesit, Shtip, Prilep dhe Tetovë, Vërtetim nr. 27, 29, 24, 26, 28 dhe 27 me çka pakoja e regjistruar programore digjitale si e tërë plotësohet me serviset televizive programore.

 Accessibility

Accessibility