Kronikë nga seanca nr. 14

SHKUP, 10.03.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi Propozim raportin e Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013, Propozim propogramin për punën e Agjencisë për vitin 2014 dhe Draft formularin për shpërndarjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive pa publikim të konkursit publik.

Agjencia e miratoi informacionin për nevojën e pagesës së mjeteve për shfrytëzimin e sistemit për shpërndarjen e internetit në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë dhe konkludoi ti miratoje mjetet për sigurimin e qasjes drejt të dhënave në regjistrin qendror të regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave të tjerë juridik, në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë.

Agjencia i miratoi informacionet për punën në pajtueshmëri me ndërrimin e strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radiodifuzive RADIO LA KOSTA Vinicë, SHTR TV MTM Shkup dhe SHTR RADIO – MERLIN Dibër dhe konkludoi që radiodifuzerëve të lartpërmendur tju lejoje ndërrimin e strukturës pronësore. Radiodifuzerët gjithashtu janë të obliguar deri tek Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele të sjellin raport për gjendjen aktuale të lëshuar nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë.

Agjencia e miratoi propozim memorandumin për bashkëpunim të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me Fakultetin për arte dramatike pran Univerisitetit “ Shën Kirili dhe Metodi” nga Shkupi dhe propozim memorandum për bashkëpunim i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me Universitetin e teknologjisë dhe shkencën informatike “ Shën Apostol Pavle” nga Ohri.

Agjencia e miratoi propozim planin vjetor për kryerjen e kontrolleve nga ana e oficerëve për mbrojtjen e të dhënave personale në Këshillin e radiodifuzionit të RM-ës për vitin 2013.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për pakot e regjistruara programore:

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor KTV-6, Vërtetim nr. 5 me çka pakoja e regjistruar programore plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5 plus, Planeta;

-Për SHTR operator I rrjetit kabllor G-KTV Strug, Vërtetim nr. 8 dhe nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:Nasha TV, Kanal 5 Plus, Alfa, Alsat M, Planeta, Top Channel, Klan TV, Sport News, Digi Plus, Film Aksion, Film Komedi, Top News, ABC News, Explorer Natyre, Bang Bang, Cufo TV, T-Channel, My Music, Folklorit, Music AL, Albanian Screen, A1 Report, News 24 dhe TV K3;

-Për Shëqërinë për telekomunikim dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçov, Vërtetim nr. 4 me çka pakoja e regjiatruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Nasha TV, Kanal 5 plus, Alfa, Alsat-M, TV Boem (regjionale), TV Anisa (lokale), Planeta, Top Channel, Klan TV, Sport News, Digi Plus, Film Aksion, Film Komedi, Top News, ABC News, Explorer Natyre, Bang Bang, Cufo TV, T-Channel, My Music, Folklorit, Music AL, Albanian Screen, A1 Report, News 24 dhe TV K3;

-Për SHTR- operator I rrjetit kabllor KABEL-L-NET Strugë, Vërtetim nr. 8 me çka pakoja e regjiatruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV NTV (regjinonale), Planeta dhe TV K3;

-Për SHTR – operator I rrjetit kabllor G-ON Dibër, Vërtetim nr. 8 me çka pakoja e regjistruar programore si e tër plotësohet me serviset programore televizive :Nasha TV, Kanal 5 plus, Alfa, Alsat – M, Planeta, Top Channel, Klan TV, Sport News, Digi Plus, Film Aksion, Film Komedi, Top News, ABC News, Explorer Natyre, Bang Bang, Cufo TV, T-Channel, My Music, Folklorit, Music AL, Albanian Screen, A1 Report, News 24 dhe TV K3;

-Për Shoqërinë për prodhimtari, tregti deh shërbime MULTIMEDIJA NETVORK L Gostivar, Vërtetim nr. 22 dhe nr. 18 me çka pakoja e regjistruar programore dhe pakoja e regjistruar programore digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:Kanal 5, Planeta, Fox Crime, National Geographic, National Geographic Wild, 24 Kitchen, Fox Movies, Sky News, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, Nickelodeon Jr, Nickelodeon, Comedy Central Extra, Franch Lover, Free-X TV, X-Drame TV dhe HRT 3;

-Për Shoqërinë për prodhimtari, tregti dhe shërbime TELENT KOM Tetovë, Vërtetim nr. 16 dhe nr. 8 me çka pakoja e regjistruar programore dhe pakoja e regjistruar programore digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:Kanal 5, TV Kiss (regjionale),TV Alfa, Planeta, ZDF, Rai Uno, Slovenia 1, RTS Sat, RTCG, HRT 1, TRT International, N24, Pro 7, RTL, Sat 1, Fox Life, Fox Crime, National Geographic, National Geographic Wild, 24 Kitchen, Fox Movies, 24 Kitchen, Fox Movies, Sky News, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, RTV 21, RTV 21 Plus dhe KTV;

-Për Shoqërinë për tregti dhe shërbime TOTAL TV Shkup, Vërtetim nr. 14 me çka pakoja e regjistruar si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: CMC, Russia today, VH 1, Private Spice, French Lover, RTS Sat, MGM, SOS, BBC World News, Viasat History, Viasat Explorer dhe Viasat Nature;

-Për Telekomin Maqedonas SHA Shkup, Vërtetim nr. 57 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV NTV (regjionale),Telma, TV Boem (regjionale) dhe TV Sitel 2 (regjionale).

 Accessibility

Accessibility