Kronikë nga seanca nr. 18-të e KRD-ës

SHKUP, 10.04.2013- Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) në mbledhjen e sotme e miratoi raportin nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale 2013 në lajmet gjatë raundit të dytë të fushatës zgjedhore (27 mars – 5 prill).

 

KRD i shqyrtoi Raportet nga monitorimi i serviseve programore të : TV Art nga Tetova transmetuar më datë 7 prill 2013, RA Vat transmetuar më datë 7 prill 2013 dhe RA Goldi  transmetuar më datë 5 prill 2013 dhe konludoi që të tre radiodfiuzerëve të lartë përmendur tu dërgoje ndërmendje për shkak :

 

–    Për shkeljen e nenit  75 paragrafi 3 të Kodit zgjedhor  dhe neni 36 paragrafi 1 alineja 1 nga Rregullorja për qasje të barabartë në përfaqësimin mediatik në periudhë gjatë fushatës zgjedhore nga ana e  TV Art (transmetim artikujsh nga votimi i kandidatëve për kryetarë komunash).

–    Për shkeljen e nenit  75 paragrafi 3 të Kodit zgjedhor  dhe neni 35 paragrafi 1 alineja 2 nga Rregullorja për qasje të barabartë në përfaqësimin mediatik në periudhë gjatë fushatës zgjedhore nga ana e RA Vat (në lajmet është e publikuar informacioni për parregullsi të konstatuara në ditën e  votimit në të cilën  zbulohet identiteti i subjekteve politike).

–    Për shkeljen e nenit  75 paragrafi 3 të Kodit zgjedhor  dhe neni 29 nga Rregullorja për qasje të barabartë në përfaqësimin mediatik në periudhë gjatë fushatës zgjedhore nga ana e RA Goldi (është transmetuar program e veçantë informative – intervistë, e shënuar si reklamim i paguar politik)

KRD e shqyrtoi Kërkesën për pajtueshmërinë e nderimit të strukturës pronësore të Shoqatës tregtare radiodifuzive  Radio Kavadarci – Kavadrc dhe pasi që ajo nuk ka krijuar koncentrim mediatik të paligjshëm, respektivisht nuk ekzistojnë pengesa juridike formale, konkludoi të lëshoje miratim për kërkesën e nderimit të strukturës pronësore.
KRD konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

 

–    SHTR – operator i rrjetit kabllor Transhped TREJD për degën TRAN – Kabllor Kriva Palankë vërtetim nr. 4 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet nga serviset programore televizive: 24 Vesti, HRT1, RTS SAT, HRT3, BHT1, RTVCG, BNT1, TVSLO1, TVSLO2, TVSLO3, MTV, TW1, ARTE, RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, RAI ITALIA, TVE_I, 24 Horas, RTL, Super RTL, n-tv, VOX, RTL II, FACE TV, Alternativna Televizija, K::CN Kopernikus 1, K::CN Music, K::CN Svet Plus, TV1, Happy TV;

 

–    SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 – Resen vërtetim nr. 14 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet nga serviset programore televizive: BN dhe BN Mjuzik;
–    SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 – Resen vërtetim nr. 17 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet nga serviset programore televizive: BN dhe BN Mjuzik;

 

–    Shoqatës për tregti dhe shërbime Total TV, vërtetim nr. 10 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet nga servisi programor televiziv:  MTV 1.

 

KRD e shqyrtoi informacionin për hapjen e procedurës së falimentimit mbi Shoqatën e tregtare radiodifuzive  “PINK 15” – Shkup dhe konkludoi, si administrues i besuar, në afatin e paraparë prej 30 ditësh, ta praqes kërkesën e vetë ndaj borxhliut PINK 15, me dërgimin e paraqitjes për kërkimin e masë falimentuese.

 

KRD konkludoi që ta tërheq mënyrën për heqjen e servisit programor të SHTR TV Zhupa – Centar Zhupa, nga paketa programore e operatorit kabllor G-ON – Dibër.
KRD e miratoi informacionin për marrëveshjet e vlefshme dhe të pavlefshme për rriemetimin e serviseve programore të DIVA Media Turkish channels (ATV Europe, EuroD, STV, TGRTEU, Eurostar, Habertuk, Planetturk, KRAL TV, KRALPOP dhe NTV).

 

KRD e miratoi informacionin për ndalimin e hapjes së procedurës falimentuese mbi Shoqatën tregtare radiodifuzive  “PINK MAK” – Shkup.Accessibility

Accessibility