Kronikë nga seanca nr. 19-të e KRD-ës

Shkup, 17.04.2013 – Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) në mbledhjen e sotme e miratoi informacionin për lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive familjen dhe familjet nga bashkësia urbane Mirka Ginova, lagjja Prevalec, Komuna e Velesit.

 

KRD në mbledhjen e sotme miratoi dy Vendime:

 

Vendim për publikimin e konkursit për  lëshimin e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive – radio, në nivel të shtetit  dhe

 

Vendim për publikimin e konkursit për  lëshimin e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive- televizion nëpërmjet transmetuesit teresterial, në nivel të shteit.
 

 Accessibility

Accessibility