Kronikë nga seanca nr. 2

SHKUP- 20.01.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audivuzuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi Rebalancin për Planin financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014, me qëllim që të sigurohen mjete për shërbimet financiare.

Agjencia e miratoi ndryshimin e Planit strategjik për kryerjen e auditimit të brendshëm për periudhën 2014-2016 dhe Planin për kryerjen e auditimit të brendshëm për vitin 2014.

Agjencia e miratoi analizën e procedurës për kundërvajtje gjyqësore për shkak të përcaktimit të shqiptimit të sanksioneve për kundërvajtje të nismës së procedurave për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve.

Agjencia e miratoi analizën e të gjitha masave të realizuara, dërgimi i paralajmërimeve dhe informim nga ana e Këshillit të radiodifuzionit të RM-ës kundër radiodifuzerëve dhe shkeljet më të shpeshta nga ana e radiodifuzerëve në periudhë prej datës 1 qershor deri më 31 dhjetor 2013.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audivizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për pakot e regjistruara programore:

-Telekomi Maqedonas SHA – Shkup, Vërtetim nr. 50 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohem me servisin televiziv programor: Fine Living,

– Telekomi Maqedonas SHA – Shkup, Vërtetim nr. 51 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohem me servisin televiziv programor: TV Çegrani media (regjionale),

-SHTR- operator i rrjetit të komunikacionit publik Kanal 16 Resen, Vërtetim nr. 20 meçka pakoja e regjistruar programore digjitale si e tërë plotësohet me serviset televizive programore: Sport Klub, Sport Klub +, SK Prime, Golf Klub, Fishing & Hunting, Ultra, Cinemania, Mini Ultra dhe IQS Live.

-SHTR – operator i rrjetit kabllor KARTEL SAT Vinicë, Vërtetim nr. 7 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV dhe Alsat M,

-SHTR- operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filiale Telekabell – pako digjitale për qytet Shkup, Veles, SHtip, Manastir, Shën NIkolle, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërtetim nr. 25 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore telvizive: Kix Power, Pop Girl dhe Tiny Pop.

-SHTR- operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen, Vërtetim nr. 23 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Sport Klub, Sport Klub +, SK Prime, Golf Klub, Fishing & Hunting, Ultra, Cinemania, Mini Ultra dhe IQS Life.

-Telekomi Maqedonas SHA – Shkup, Vërtetim nr. 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV D1 (regjionale) dhe TV Kobra (Regjionale).

-Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir, Vërtetim nr. 4 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive.

 Accessibility

Accessibility