Kronikë nga seanca nr. 25 e KRD-ës

Shkup, 23.05.2013- Në mbledhjen e sotme Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) solli vendim për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive  – televizon nëpërmjet transmetuesit tokësor në nivel të shtetit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive  ALFA TV – Shkup.

Për shkak konstatimin e ndalimit të përqendrimit mediatik, KRD e urdhëroi SHTR Kanal 77 Shtip, në periudhë jo më shumë se tre muaj nga dita e  vërtetimit të ekzistimit  të përqendrimit  mediatik , që ti përputhë punët e saj me dispozitat e Ligjit për veprimtari radiodifuzive.   

KRD konkludoi të lëshoje miratim për ndërrimin e strukturës pronësore të: SHTR MENADA – TETOVË nga Tetova, të SHTR VTV nga Valandova, të SHTR KANAL TRE nga Dibra, Televizioni D1 Delçevë, të SHTR TV BOEM Kërçovë dhe SHTR  “Televizioni i pavarur TV OHRI” – Ohër.

Në pajtueshmëri me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari radiofiuzive (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 72/213), KRD miratoi disa vendime  për ndryshimin e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive  në aspektin e mjeteve teknike nëpërmjet së cilës do të kryhet transmetimi dhe niveli i transmetimit për televizionet lokale të cilat do të ngelin rajonale edhe atë:

–    Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive  nr. 02 – 1628/2 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 67/07)

–    Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive  (Televizion) nr. 07-2035/1 më datë 26.06.2008 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 81/08) dhe

–    Vendim për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive  (Televizion) nr. 07-2914/1 më datë 06.10.2008 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 125/08)

KRD solli vendim për marrjen e lejes të SHTR TOP TV- Berovë për shkak të pengesat rrethanore që paraqesin pengesa ligjore për poseduesin që të kryejë veprimtari radiodifuzive – mostransmetim më pak se 6 orë në dit program në televizion.

Këshilli i Radiodifuzionit konludoi vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Shoqërisë për telekomunikacion PET NET – rr. Marshall Titio pn, Gjevgjeli  vërtetim nr. 1 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:
TVM 1, TVM 2, Kanali Parlamentar, Sitel, Kanal 5, Telma, Alfa TV, 24 Vesti, Kanal 5 Plus, Sitel 3, Nasha TV, TV Sonce, TV Sonce, TV Nova Lokale Gjevgjeli, RTS SAT, HRT 1, HRT 3, B92 info, AL Jazeera Balkans, Atlas TV, Hayat Plus, KCN Svet Plus, KCN Kopernikus, DM SAT, Hayat Folk, KCN Music 2, TV Soko, HD Music, Planeta, Planeta HD, Balkanika, Fen TV, Slo 1, Slo 2, Slo 3, TRT Turk, ERT World, RTL, Super RTL, RTL 2, N-TV, VOX, ARTE, KISS TV, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, Russia Today, Russia T.Doc, Fine Living Network, Fashion TV, SBS Reality, CNN, TV 1000 Balkan, CBS Drama, Klasik TV, Cartoon Network, TCM, Boomerang, Mini Ultra, Extreme Sports, Fishing&Hunting, SOS, Golf Klub, Sport Klub, Sport Klub plus, SK Prime, Hustler TV, Daring TV, National Geographic, Nat Geo Wild, 24 Kitchen, FOX Life, FOX, FOX Movies, FOX Crime и Klasik TV.

-SHTR – operator i rrjetit kabllovik ROBI – Shtip, Dega Telekabllor – Pakoja përmbledhëse analoge për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, SHËN NIKOLE , Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadrc,  Vërtetim nr. 1 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:   BTR rajonale Shkup, KRT rajonale Shkup, EDO rajonale Shkup, MTM rajonale Shkoup, IRIS  lokale Shtip, TV Star lokale Shtip, Skaj Net Plus, Viasa Hystory HD, Minimax, MTV HD, VH 1 Classic, MTV Hits, MTV Dance, MGM, CBS Reality, Hustler TV, MTV Rock, CBS Drama, MTV Adria, BN Sat, BN Music, Astro TV, Boomerang, Extreme Sports, OBN, Jim Jam, Svet Plus, Planeta HD, OBN и  Daring TV.

-Telekomit Maqedonas SHA Shkup, vërtetim nr. 43 me çka paketa e regjistruar programore si tërë plotësohet me programin televiziv : Travel Channel.

-SHTR operatori rrjetit kabllor Super Hit – Qyteti  dega Rosoman, rruga.Marshall Tito nr. 15 Qyteti Veles, vërtetim nr. 1 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me programet televizive : TVM 1, TVM 2, Kanali Parlamentaar, Kanal 5, Kanal 5 Plus, Telma, Alfa, Sitel, Sitel 3, TV Sonce, TV Kavadarci, DM SAT, HAYAT, Kopernikus, KCN Music, TV Svet, RTS SAT, RTCG SAT, HRT 1, SLO 1, RTL, RAI UNO, Atlas, Super RTL и RTL II.Accessibility

Accessibility