Kronikë nga seanca nr. 27

SHKUP, 29.04.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të TV 24 Lajme Shtip, transmetuar me datë 26 dhe 27 prill 2014 dhe të TV Era Shkup, transmetuar me datë 27 prill 2014 dhe konkludoiqë tu dërgoje kërkesë për inicimin e procedurës për kundërvajtje para gjyqit kompetent respektivisht para dërgesës së kërkesës për inicimin e procedurës për kundërvajtje do sjellë procedurë për marrëveshje edhe atë:

-Kundër TV 24 lajme Shtip, për shkeljen e nenit 76-b paragrafi 3 nga Kodi zgjedhor, në disa edicione të emisioneve ditore informative është transmetuar deklaratë nga bartës i një funksioni i një organi shtetëror, me çka e ka shkelur heshtjen zgjedhore.

-Kundër TV Era Shkup, për shkeljen e nenit 76-b paragrafi 3 nga Kodi zgjedhor, janë transmetuar fjalime të drejtpërdrejta dhe pamje vizuale nga mitingje të partive politike, me çka e ka shkelur heshtjen zgjedhore.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për pakot e regjistruara programore:

-Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime IMPERIJA SAT Çashkë, Vërtetim nr. 2 me çka pakoja e regjistruar programore, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5, Kanal 5 plus, Kopernikus, KCN Mjuzik, Svet Plus, Aljazera Balkans, Balkanika Mjuzik, Fen TV, HRT dhe Super RTL.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, pako përmbledhëse analoge për qytetet Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip, Prilep, Vërtetim nr. 1 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVM 1, TVM 2, Kanali Parlamentar, Kanal 5, Kanal 5 plus, Nasha TV, Sitel, Sitel 3, TV Sonce, Telma, TV Alfa, TV Alsat – M, TV Skaj Net, (rajonale D1), TV Amazon (rajonale D1), TV NTR (rajonale D1), TV Edo (rajonale D1), TV MTM (rajonale D1), TV Shutel (rajonale D1), Era (rajonale D1), TV Iris (rajonale D1), TV Star (rajonale D3), TV Vizhn – BM (rajonale D5), TV Koha (rajonale D8), TV Dalga – KRT (Lokale- Komuna e Kumanovës, Lipkovës dhe Nagorçanë i vjetër), TV Nova (lokale Komuna e Kumanovës, Lipkovës dhe Nagorçanë i vjetër), TV Hana (lokale – Komuna e Kumanovës, Lipkovës dhe Nagorçanë i vjetër), TV Festa (lokale – Komuna e Kumanovës, Lipkovës dhe Nagorçanë i vjetër), TV Kanal 21 (lokale – Komuna e Velesit, Çashkës dhe e Qytetit), TV Zdravkin (lokale – Komuna e Velesit, Çashkës dhe e Qytetit), TV Lazhani (lokale – Komuna e Dolnenit, Prilepit dhe Krivogashtanit), TV Super Skaj (lokale – Komuna e Tetovës, Tearcës, Jugonovcës, Zhelinës dhe Bërvenisës), Svet Plus, Tring Tring, Tring Max, Tring Shqip, RTV 21 plus, DM Sat, RTS-SAT, Fashion TV, Planeta, ТV 1000, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, Hayat, Tring Folk Plus, Vision Plus, RTV 21, B92 Info, Cartoon Network, Boomerang, CNN, Universal Channel, Eurosport, Eurosport 2, Kopernikus, Balkanika, RTK Sat и Kanali 7.

 Accessibility

Accessibility