Kronikë nga seanca nr. 3 e KRD-ës

Shkup, 17.01.2012- Në mbledhjen e sotshme Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i shqyrtoi raportet nga monitorimet e serviseve programore: Radio e Maqedonisë  – Radio Shkupi, Radio e Maqedonisë  – Radio dy,  Radio e Maqedonisë – Radio Shkupi (kanali i tretë), Radio Kanal 77 – Shtip, RADIO ANTENA 5 dhe Radio Metropolis, transmetuar më datë 11 dhjetor 2012.

 

-KRD Radio Ros Metropolis i shqiptoi dy vërejtje me shkrim për shkak se  radhitja e spoteve  reklamuese nuk është e ndarë nga pjesët tjera të reklamës me mjete akustike,  ndërsa radiodifuzerëve të tjerë të lartë përmendur nuk u janë vërejtur shkelje të Ligjit për veprimtari radiodifuzive dhe aktet nën ligjore.

 

– KRD e miratoi analizën e ndjekjes së strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe obligimeve të tyre në pikëpamjen e transparencës dhe pronësisë në periudhë prej 01 qershor deri më 31 dhjetor 2012.

 

– KRD i miratoi kërkesat nga operatorët e rrjeteve të komunikimit publik:

 

– Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 23 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Shtipit.

 

– Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 21 të  SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Shkupit.

 

– Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 20 të  SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Sveti Nikole (Shën Nikolës).

 

– Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 19 të  SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e Velezit.

 

– Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 21 të  SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e  Manastirit.

 

– Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 19 të  SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e  Strumicës.

 

– Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 16 të  SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e  Koçanit.

 

– Kërkesë nr. 11-17 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 11 të  SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetin e  Kavadarcit.

 

– Kërkesë nr. 11-06 më datë 11.01.2013, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 35 të  Telekomi i Maqedonisë SHA –Shkup

 

– Kërkesë nr. 11-438 më datë 25.12.2012, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 34 të  Telekomi i Maqedonisë SHA –Shkup

 

– Kërkesë nr. 11-1420 më datë 17.12.2012, për plotësimin e paktës së regjistruar servisi programor nr. 3 të  SHTR – operator i rrjetit kabllor KDS – VT – Probishtip

 

– Kërkesë nr. 11-18 më datë 14.01.2013, për plotësimin paketës digjitale servisi programor nr. 38 të Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti  dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД” – Shkup, për të gjithë filialet.

 Accessibility

Accessibility