Kronikë nga seanca nr. 32 e KRD-ës

SHKUP 01.07.2013 – Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme solli vendim për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të SHTR  Radio Lav Ohër, SHTR Radio Ternipe dhe SHTR Radio Besa, të cilët në afatin e paraparë nuk i kanë plotësuar obligimet e tyre ligjore për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive.

Këshilli e miratoi informacionin në lidhje me kërkesën në pajtueshmëri me ndërrimin e strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radiodifuzive KIKI Ilija – Strugë dhe konkludoi që ti miratojë ndryshimet e planifikuara. Njëkohësisht e detyroi Shoqërinë tregtare radiodifuzive KIKI Ilija – Strugë deri tek Këshilli i Radiodifuzionit të dorëzojë rrjedhje të gjendjes aktuale e lëshuar nga Regjistri qendror i Maqedonisë.

KRD e miratoi informacionin për rregullimin e të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme për (filmin) programin e luajtur në SHTR TV EDO – Saraj transmetuar prej  datës 09.06.2013 deri më datë 16.06.2013 dhe konstatoi se:

-pjesë nga programi filmik është transmetuar pa të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjashme, për atë shkak Këshilli i Radiodifuzionit do të dërgoje  kërkesë për inicimin e procedurës penale nga Gjyqi themelor Shkup I – Shkup, kundër radiodifuzerit dhe udhëheqësit të tij, pas procedurës së më parshme   për zgjedhje.

-Ekziston dyshim për kryerjen e veprës penale “Pirateri e pjesëve audio vizuale” për atë shkak Këshilli i Radiodifuzionit do ta njoftoje Ministrin e punëve të brendshme të Republikës së Maqedonisë – Qendra për shtypjen e organizimit serioz të Krimit.

KRD e miratoi informacionin për rregullimin e të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme për transmetimin e TV interludes dhe emisione dokumentare në servisin programor televiziv satelitor  të SHTR 24 Vesti – Shtip, në ditën 05.06.2013 dhe 12.06.2013 dhe konkludoi të njoftohet radiodifuzeri se nuk ekziston shkelje e të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme gjatë transmetimit me përmbajtje në të cilën sillet informacioni, me paralajmërim se në marrëveshjet me të cilat precizohet përmbajtja e programeve për transmetim pa marrë parasysh llojin e programeve, bashkuar edhe propozimet drejt tyre, në mënyrë që përpos titullit , do të jenë të shënjuar regjisori, producenti dhe viti i produksionit.

Këshilli e miratoi informacionin për heqjen e koncentrimit mediatik tek Shoqëria tregtare radiodifuzive Kanal 5 Plus nga Shkupi.Accessibility

Accessibility