Kronikë nga seanca nr. 46-të e KRD-ës

Shkup, 20.09.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore 24 Vesti Shtip, Kanal 5 Plus Shkup, Sitel 3 Shkup emetuar më datë 1 shtator 2013, TV Çegrani – Media fsh. Çegran – Gostivar emetuar më datë 28 gusht 2013 dhe TV BTR Nacional Shkup i realizuar në bazë të kërkesës së shikuesve emetuar më datë 14 shtator 2013.

 Programieve të 24 Vesti Shtip, Kanal 5 Plus Shkup dhe TV Çegrani – Media nuk u është konstatuar shkelje të Ligjit për veprimtari radiodifuzive dhe akteve nënligjore , megjithatë në ditën e analizuar është vërejtur se TV Çegrani – Media përbëhet nga përmbajtje të cilat kanë funksion argëtues , kështu që Këshilli i radiodifuzionit konkludoi që ta paralajmëroje që ti përmbahet formatit të servisit programor.

Për mos përmbushjen e obligimit emetim më pakë 30% program burimor në gjuhën Maqedonase, KRD programit të Sitel 3 i shqiptoi masën ndalim i reklamimit dhe teleshopingut prej një dite , ndërsa TV BTR Nacional për shkak të emetimit në kohë të papërshtatshme të filmit “Gatuesi” (The Cook) i shqiptoi masën vërejtje me shkrim.

Këshilli i radiodifuzionit konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor SKUPI KABEL Shkup, vërtetim nr. 3 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: Asat M, Kanal 5, Al Jazeera Balkans, Top channel, Klan TV, Klan Kosova, Digi plus, Film Aksion, Film Komedi, Film Thriller, Explorer Nature, Bang Bang, Cufo TV, T-Channel dhe My Music.

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor VVV-Internet Grup Kumanovë, vërtetim nr. 1 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: MTV1, MTV2, MTV3, Telma, Sitel, Sitel 3, Kanal 5, Kanal 5 Plus, Alfa TV, Nasha TV, 24 Vesti, TV Sonce, Alsat- M, TV Hana(lokale), Kanal Festa (lokale), B-92 Info, Svet Plus, Kopernikus TV, Kopernikus Music, Palma Plus, Studio B, Happy TV, Spektrum TV, HD Music, DM SAT, Astro TV, TOP Music, Duga TV, SOS Kanal, Soko TV, TV 1, Alternativna TV, Valentino TV, Atlas TV, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD dhe Russia Today Doc HD.

-Për SHTR operator I rrjetit kabllor VVV-Internet Grup Kumanovë, me degë në Likovë, vërtetim nr. 1 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: : MTV1, MTV2, MTV3, Telma, Sitel, Sitel 3, Kanal 5, Kanal 5 Plus, Alfa TV, Nasha TV, 24 Vesti, TV Sonce, Alsat- M, TV Hana(lokale), Kanal Festa (lokale), B-92 Info, Svet Plus, Kopernikus TV, Kopernikus Music, Palma Plus, Studio B, Happy TV, Spektrum TV, HD Music, DM SAT, Astro TV, TOP Music, Duga TV, SOS Kanal, Soko TV, TV 1, Alternativna TV, Valentino TV, Atlas TV, Russia Today, Russia Today Doc, Russia Today HD, Russia Today Doc HD, Tring Super, Tring Sport, Folk Plus, Tring World, Mediasat (scan), Tring Comedy, Tring Shqip, Tring Tring, NTV, Vizion Plus, Kanal 7, 3 Plus, Tring Max, Tring Life, Club TV, X Tring dhe Tring Planet.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovëe, Kumanovës, Velesit, Shtipit, Prilepit rr. 3 Makedonska Brigada pn, vërtetim nr 48 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore: Darling TV, Hustler, Hustler Blue dhe Jim Jam.

 Accessibility

Accessibility