Kronikë nga seanca nr. 5

SHKUP, 29.01.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agejncia) në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimimi i serviseve programore: NP Radio – Televizioni Maqedonas Shkup, Radio Maqedonase – servisi i parë programor, NP Radio – Televizioni Maqedonas Shkup, Radio Maqedonase servisi i tretë programor, Ros Metropolis Radio Shkupi, Radio Antena 5 Shkup, Radio Maqedonia e Lirë, Radio Kanal 77 Shtip, transmetuar me datë 10 kanar 2014 dhe NP Radio Televizioni Shkuo, Televizioni Maqedonas (MRT 1), NP Radio Televizioni Shkuo, Televizioni Maqedonas (MRT 2), TV Alfa Shkup, TV Makpetrol Shkup, TV Alsat – M Shkup, Kanal 5 Shkup dhe Televizioni Sitel Shkup, transmetuar në periudhë prej 13 deri më 19 janar të viti 2014.

Agjencia konkludoi që të veproje si më poshtë:

– Ros Metropolis Radio Shkupi i shqiptoi masën – vërejtje për mos plotësimin e obligimit për transmetimin e më pakë 40% muzikë vokale dhe/ose vokale- instrumentale në gjuhën maqedonase.

-NP Radio – Televizioni Maqedonas Shkup, televizioni Maqedonas (MRT1) dhe NP Radio – Televizioni Maqedonas Shkup, televizioni Maqedonas (MRT 2) u shqiptoi masën – vërejtje për mos përmbushjen e obligimit të ndarjes në përqindje të transmetimit të muzikës.

-TV Afla Shkup, TV Telma Shkup, TV Alsat Shkup, TV Kanal 5 dhe TV Sitel u shqiptoi masën vërejtje: TV Alfa për mos respektimin e për mos respektimin e obligimit të transmetoje më pakë 8 orë gjatë javës muzikë vokale dhe/ose vokale –instrumentale në gjuhën maqedonase dhe obligimin për ndarjen në përqindje të transmetimit muzikë, TV Telma dhe TV Kanal 5 për mos respektimin e obligimit të transmetoje më pakë 8 orë gjatë javës muzikë lokale dhe/ose vokale – instrumentale në gjuhën maqedonase, obligimin për ndarjen në përqindje të muzikës dhe për periudhën e transmetimit të saj, TV Alsat për mos respektimin e obligimit për ndarjen në përqindje të muzikës së transmetuar dhe TV Sitel për mos respektimin e obligimit për ndarjen në përqindje të muzikës së transmetuar dhe të obligimit gjysmën e muzikës ta transmetoje prej orës 7:00 deri në orën 19:00.

-Tek NP Radio – Televizioni Maqedonas Shkup, Radio Maqedonase – servisi i parë programor, NP Radio – Televizioni Maqedonas Shkup, Radio Maqedonase servisi i tretë programor, Radio Antena 5 Shkup, Radio Maqedonia e Lirë Shkup dhe Radio Kanal 77 Shtip nuk i është konstatuar shkelje obligimeve ligjore të transmetimit dhe/ose vokale – instrumentale.

Agjencia e miratoi i Analizën e projektim programit për punën Analizën e projektim programit për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e Republikës së Maqedonisë në vitin 2014 (program për planifikimin e aktiviteteve).

Agjencia e mirato Analizën e mbikëqyrjes ndaj obligimeve të rrjeteve të komunikacionit publik dhe aktiviteteve të tjera të Sektorit për parandalimin e piraterisë dhe mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme në tremujorin e katërt tëvitit 2013.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e miratoi Analizën e mbikëqyrjes ndaj obligimeve të radiodifuzerëve dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për parandalimin e piraterisë dhe mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme në tremujorin e dytë në vitin 2013.

Agjencia e miratoi Raportin për mbajtjen e mbledhjeve të Këshillit të radiodifuzionit me operatorët e rrjetit të komunikacionit publik në gjysmë vjetorin e vitit 2013.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për pakot e regjistruara:

-SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet Telekabel – pako digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërteti nr. 26 me çka pakoja e regjistruar programore digjitale si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Duga TV, BN TV Sat, BN Music, Slovenia 1, Arte TV, BNT 1, BNT World, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, TV 1000 Balkan dhe TV Monde 5.

-SHTR – operator i rrjetit kabllor DTU KOMBO 2003 Kumanovë, Vërtetim nr. 4 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Aljazeera, Face TV, BN TV sat, BN Music, RTK, Planeta, Balkanika dhe Fen TV.

Agjencia e miratoi Kërkesën e Radio Maqedonia Lirë dhe konkludoi që ti jape përkrahje si bartës I aktiviteteve për shënjimin e Ditës Botërore të radios më date 13 shkurt dhe për atë shkak ti informoje të gjithë radiot (kombëtare, regjonale dhe locale).Accessibility

Accessibility