Kronikë nga seanca nr. 69-të e KRD-ës

SHKUP,30.12.2013- Këshilli i radiodifuzionit në seancën e sotme i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të TV Menada- Tetovë, emetuar me datë 12 dhjetor 2013, TV Nova – Gjejvgjeli, emetuar me datë 7 dhjetor 2013, TV Studio TERA – Manastir, emetuar me datë 6 dhjetor 2013, Klub FM – Shkup, emetuar me datë 18 dhjetor 2013, TV Vis – Strumicë, emetuar me datë 6 dhjetor 2013, TV Art – Tetovë, emtuar me datë 12 dhjetor 2013 dhe TV TVM – Ohër, emetuar me datë 14.12.2013.

Këshi i radiodifuzionit konkludoi të veproje si më poshtë:

-TV Menadës i shqiptoi 2 (dy) paralajmërime – njërën për mos respektimin e rregullave për mbrojtjen e të miturve, respektivisht për mos shënjimin e paralajmërimeve e programit artistik me shenjë vizuale që e sinjalizon kategorinë e programit që e paraqitet edhe të dytën për emetimin e programit e shënjuar me sinjalizim për mbrojtjen e të miturve vetëm para fillimit, por jo edhe për gjithë kohëzgjatjen e tij.

-TV Novës – Gjevgjeli nuk i është konstatuar shkelje e Ligjit dhe të akteve nën ligjore.

– TV Studio TER-ës i shqiptoi vërejtje me shkrim dhe paralajmërim – vërejtje me shkrim për kohë të pa përshtatshme të emetimit program dhe paralajmërim për emetimin e reklamim i mbuluar.

-Klub FM-ës i shqiptoi 2 (dy) masa ndalim të reklamimit dhe teleshopingut dy ditore dhe një ditore – ndalim të reklamimit dhe teleshopingut prej dy ditëve për emetimin e më pak se 30% muzikë vokale – instrumentale dhe ndalim të reklamimit dhe teleshopingut prej një dite për mos shënjimin dhe mos ndarjen e reklamave nga pjesët e tjera të programit me mjete akustike.

-TV Kanal Visit i shqiptoi 2 (dy) vërejtje me shkrim – njëra për mosrespektimin e rregullave për mbrojtjen e të miturve respektivisht për mos shënjimin e paralajmërimeve promovuese për programin artistik me shenjë vizuale që e sinjalizon kategorinë e programit që paralajmërohet dhe vërejtjen e dytë për kohë të papërshtatshme për emetimin e programit.

-TV Artit i shqiptoi 3 (tri) vërejtje me shkrim – njërën për mos respektimin e rregullave për mbrojtjen e të miturve, respektivisht mos shënjimin e programit me pamje akustike dhe paralajmërim vizual para fillimit të programit, të dytën për emetimin e programeve të gjuhëve të huaja të pa përkthyera në gjuhën shqipe dhe të tretën për kapërcimin e limitit për reklamim në një orë reale.

-TV TVM-ës i shqiptoi paralajmërim për mos ndarjen e reklamimit dhe teleshopingut nga pjesët e tjera të programit me mjete optike ose akustike.

KRD e miratoi informacionin për dorëzimin e marrëveshjeve për rregullimin e të drejtave të autorit për emetimin e programit artistik nga Radiotelevizioni Maqedonas (TVM1 dhe TVM 2) dhe shoqëritë tregtare radiodifuzive – të gjithë televizionet që emetojnë në të gjitha nivelet në Republikën e Maqedonisë, me çka ata radiodifuzerë të cilët janë përgjigjur se nuk do të emetojnë filma në programet e tyre, në Këshill duhet që të dorëzojnë incizime nga 30 ditët e fundit, ndërsa radiodifuzerët të cilët nuk kanë dërguar ende asnjë përgjigje data e fundit për tu përgjigjur është deri më 20 janar.

Këshilli i radiodifuzionit konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Për SHTR- operator i rrjetit kabllor INFELL KTV Ohër, Vërtetim nr. 12 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Redlight Premium TV, Teme – XTV, Prive TV, Diablo TV, Aljazeera Balkan, 24 Kitchen dhe TVE.

-Për Telekomin Maqedonas SHA Shkup, Vërtetim nr. 49 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Da Vinci.

-Për SHTR – operatot I rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell – paketë digjitale për qytetet Shkup, Veles, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërtetim nr. 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Rai Uno, Rai Due, RTL 1, RTL 2, Super RTL, Slovenia 2, KIKA, VOX, TVE, RTS Sat dhe HRT 1.

-Për SHTR- operator I rrjetit kabllor Kanal 16 Resen, Vërtetim nr. 22 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: Planeta, MTV Adria, VH1, Travel, Travel HD, TV 1000, Viasat Explorer dhe Viasat History.

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen Vërtetim nr. 19 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: Planeta, MTV Adria, VH1, Travel, Travel HD, TV 1000, Viasat Explorer dhe Viasat History.

-Për SHTR – operator I rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell- paketë digjitale për qytetet Shkup, Veles, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërtetim nr. 24 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: Hajat Plus, Duga TV, KCN Music, Luxe TV HD, True Movies 1, Bliss, Buz Muzik, Chart Show TV, Chart Show Dance, Flava, Scuzz, The Vault, Kix, Pop, Flaunt, True Entertainment, True Drama dhe TB 5 Mond.

-Për SHTR – operator i rrjetit kabllor KDS VT Probishtip, Vërtetim nr. 6 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV, Kanal 5, Alsat M, TV Star (regjionale), D1 (regjionale) dhe National Geographic.

-Për SHTR operator i rrjetit kabllor KABELL Strumicë, Vërtetim nr. 4 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV, Kanal 5, Alsat M, Tela, TV Vis (regjionale), TV Kobra (рregjonale), TV Nova Gjevgjeli (lokale), Balkanika, Fen TV, Planeta, Atlas TV, Russia Today, Russia Today Doc, Palma Plus, B92 Info, TV Soko, Alternativna TV, Kopernikus, KCN Music dhe Svet Plus.

-Për SHTR operator i rrjetit kabllor MOBI SERVIS Prilep, Vërtetim nr. 2 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV, Kanal 5, TV Vizhn BM (regjonale), AXN, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer dhe Viasat Nature.

-Për SHTR operator i rrjetit kabllor SKUPI KABELL Shkup, Vërtetim nr. 4 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV, Sport Klub, Sport Klub +, Sport Klub Prime, Fishing & Hunting, Ultra, Cinemania, Golf Klub, Mini Ultra dhe IQS Live.

-Për SHTR operator i rrjetit kabllor KTV 69 Vërtetim nr. 4 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV, Kanal 5, TV Star (regjionale), D1 (regjonale), TV Iris (regjonale), Planeta, Russia Today dhe Russia Today Doc.

-Për DIGI SHTR operator i rrjetit kabllor   Vërtetim nr. 8 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive:Kanal 5, Nasha TV, Alfa TV, Alsat M, Planeta, Atlas TV, Palma Plus, TV Soko, Russia Today dhe Russia Today Doc.

-Për DIGI PLUSMULTIMEDIA Shkup, Vërtetim nr. 18 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohetm me serviset programore televizive: FOX dhe FOX MoviesAccessibility

Accessibility