Kronikë nga seanca nr. 9

SHKUP, 18.02.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i miratoi projektim raportin për punën e Këshillit të radiodifuzionit të Republikë së Maqedonisë për periudhën 01.01.2013, projektim formular për të dhënat e strukturës psornësore të redaktorëve dhe punën ekonomike të radiodifuzerëve (formulari CSE/1), projektim regjistrin e evidentimit në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele sipas kërkesave dhe projektim regjistrin për dhënien e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele mediatike sipas kërkesave.

Agjencia e miratoi propozimin për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV ART Kanal Strugë.

Agjencia e miratoi informacionin për realizimin e monitorimit kontrollues për respektimin e obligimit për transmetimin e muzikës. Monitorimi i kryer ndaj programeve të MRT 1, MRT 2, TV Kanal 5, TV Sitel, TV Telma, TV Alsat M dhe TV Alfa, ndërsa monitorimi është realizuar me datë prej 10 deri më 16 shkurt 2014 dhe pastaj është konstatuar se të gjithë mediumet transmetojnë më shumë muzikë vokale instrumentale në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësisë etnike nga minimumi i ligjit.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoiqë ti lëshoje vërtetimet për pakot e regjistruara programore:

-SHTR – operator i rrjetit kabllor KTV PESHNA Makedonski Brod, Vërtetim nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Alfa TV, Nasha TV, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Fishing and Hunting, Ultra, Cinemania, Mini Ultra, IQS Live, Planeta, HRT 1, RTS Sat dhe RTCG;

-SHTR – operator i rrjetit kabllor KABEL – L – NET, Vërtetim nr. 6 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV K3 dhe Radio Metropolis;

-Shoqëria për telekomunikacion PET NET, Vërtetim nr. 9 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVM 1, TVM2, Kanali Parlamentar, Telma, TV Sonce, Sitel, Sitel 3, Nasha TV, TV NTV (regjionale), TV Moris (lokale), 24 Lajme, Kanal 5, Kanal 5+, Alfa TV, Alsat M, Super RTL, ZDF, RAI 1, BTV 1, HRT 1, HRT 3, RTS Sat, RTCG, Ballkanika dhe Fen TV;

-Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV – INTERNET, Vërtetim nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTV 21, 21 Plus dhe 21 Ppullore;

-Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV – INTERNET, Vërtetim nr. 2 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Sport Klub, Sport Klub+, SK Prime, Golf Klub, Fishing and Hunting, Ultra, Cinemanija, Mini Ultra, IQS Live, Al Jazera Balkans, Klan Kosova, RTV 21, 21 Plus dhe 21 Popullore;

– SHTR – operator i rrjetit kabllor Inel Internacional, Kavadarci dhe dega Negotinë, Vërtetim nr. 9 dhe 7 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: 24 Lajme, Alfa TV, Alsat M, Kanal 5, Kanal 5 plus, Nasha TV Sonce, VH 1, Fen TV, Balkanika, Extrem sports, Eurosport, Eurosport 2/BL, AL Jazeera, MGM, RTR, RTR Lajme dhe Planeta AXN;

-SHTR – operator i rrjetit kabllor Inel Internacional, Kavadarci dhe Negotinë, Vërtetim nr. 6 me çka pakoja e regjistruar programore digjitale, si e tërë plotësohet me serviset progrmore televizive: 24 Lajme, Alfa TV, Alsat M, Kanal 5, Kanal 5 plus, Nasha TV TV Sonce, VH1, Fen TV, Balkanika, Extrem sports, Eurosport, Eurosport 2/BL, Al Jazeera Balkans, MGM, RTR, RTR Lajme, Planeta AXN, Travel, Hustler dhe Hustler HD;

-Telekomit Maqedonas SHA- Shkup, Vërtetim nr. 55 me çka pakoja e regjistruar programore, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Hayat Plus dhe Hayat Music.Accessibility

Accessibility