Lejet e hequra

image_pdfimage_print

Vendime për heqjen e lejeve për TV emetim / Aktvendime për fshirje nga regjistri / Pushim i vlefshmërisë së lejeve

Vendime për heqjen e lejeve për TV emetim 

Viti 2023

Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë Tretgare radiodifuzive TV POLLOGU SHPKNJP Tetovë

Vendim për heqjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive televizioni IRIS SHPK Shtip  

Viti 2021

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv  të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV NOVA SHPK Gjevgjeli

Viti 2020 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit të SHTR TV-ANISA SHPKNJP Fsh. Plasnic-Plasnicë 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit të SHTR Vizhn BM-TV KANAL VIIZIJA SHPK Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-562 me datë 03.01.2020 të TV KISS, Zlate SHPKNJP Tetovë 

Viti 2019 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-495 me datë 05.11.2019 të 1 TV SHPKNJP Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-387 me datë 21.08.2019 tëTV Iris SHPK Shtip 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-7 me datë 05.01.2015 të SHTR Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të televizionit nr.08-17 me datë 05.01.2015  të SHTR TV Skopje SHPK Shkup 

Vendim për heqjen e lejes për emetim të radios nr. 08-21 me datë 05.01.2015 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive K TRI TELEVIYIJA SHPKNJP Kumanovë 

Viti 2018 

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR RTV ORBIS Manastir SHPKNJP 

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TELEVIZIJA NOVA SHPKNJP Shkup

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR Telekanal A1 SHPKNJP Strumicë

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR KANAL EDEN TELEVIZIJA SHPKNJP Veles

pdf Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

Viti 2017

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit INTEL SHPK Strumicë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV ART Artan SHPK Tetovë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV Skopje SHPK Shkup

Viti 2016

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit RADIO OHRID SHPK Ohër

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë së radiodifuzionit Skaj Net Mançev SHPK Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV Amazon SHPKNJP Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit Televizioni Super Skaj, Muslim SHPKNJP f. Reçicë e Vogël Tetovë

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV EMI SHPKNJP Radovish

Viti 2015

 Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV AMAZON SHPKNJP Shkup

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV BTR Nacional Zoran SHPKNJP Shkup

Viti 2014

Vendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TV ART KANAL Strugë SHPKNJP

 

Aktvendime për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve

2023 

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve të Shoqërisë tregtare radiodifuzive televizioni POLLOG SHPKNJP Tetovë

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve televizioni IRIS SHPK Shtip

2022 

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve SHTR Televizioni KANAL – 21 SHPKNJP Veles

Aktvendim për fshirjen nga regjistri i radiodifuzerëve  të Shëqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SITI SHPKNJP Shkup 

2021 

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria tregtare radiodifuzie TV Nova SHPK Gjevgjelia 

2020 

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери за ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница

Решение за бришење од регистар на радиодифузери за ТРД ТВ Вижн БМ- ТВ Канал ВИЗИЈА Скопје

Решение за бришење од регистар на радиодифузери за ТРД ТВ МОРИС Охрид

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово

 Решение за бришење од регистарот на радиодифузери ТРД  Телевизија СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје

2019 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово 

 Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД КАНАЛ 5 Плус

Решение за бришење од регистар на радиодифузери на ТРД ТВ Хана, Мевљан ДООЕЛ Куманово

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери, на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп 

2018 година

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар

Viti 2017

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TOPESTRADA SHPKNJP Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV ART Artan SHPK Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV SKOPJE SHPK Shkup

Viti 2016

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për SHTR Televizioni Super Skaj, Muslim SHPKNJP f.Reçicë e Vogël Tetovë

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit Skaj Net Mançev SHPK Shkup

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit TV Emi SHPKNJP Radovish

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për Shoqerinë tregtare të radiodifuzionit DALGA-KRT Gordana SHPKNJP Kumanovë

Viti 2015

Aktvendim për fshierje nga regjistri i radiodifuzerëve për TV BTR Nacional Zoran SHPKNJP Shkup

 

Vendim për pushim të vlefshmërisë së lejes

Viti 2014

Vendim për pushim të vlefshmërisë së lejes për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive për SHTR TV ART Artan SHPKNJP TetovëAccessibility

Accessibility