Mbledhja e 26-të është thirrur për datën 24.12.2010

Mbledhja e 26-të e KRD do të mbahet më 24.12.2010 , fillon në ora 10:00 dhe ka këtë rend dite.Accessibility

Accessibility