Mbledhja e 5-të publike, më 26.03.2010

Mbledhja e 5-të e KRD u mbajt si mbledhje publike më 26.03.2010 (filloi në orën 10) me këtë rend dite. Për këtë mbledhje është miratuar procesverbali në vazhdim.Accessibility

Accessibility